تبلیغات
شهدا شرمنده ایم - عشق یعنی
 
 


<-BlogDescription->
عشق یعنی یه پلاک

که زده بیرون از دل خاک...


عشق یعنی یه شهید

با لبای تشنه سینه چاک...


عشق یعنی یه جوون

یه جوون بی نام و نشون...


عشق یعنی یه نماز

با وضو گرفتن توی خون...