تبلیغات
شهدا شرمنده ایم - کاپیتان !!!
 
 


<-BlogDescription->

کاپیتان !!!
وطنت را چند می‌فروشی آقای نکونام؟
یک خانم ژاپنی یک پسرش را به جبهه فرستاده تا خوزستان ما، عربستان نشود. خلیج فارس ما، خلیج عربی نشود.

آقای نکونام؛ شما که کاپیتان تیم ملی ایران هستی چه کرده ای؟ چند میلیارد از پول ما رشوه گرفتی که نروی در لیگ «خلیج عربی» امارات بازی کنی؟
وطنت را چند می خواستی بفروشی کاپیتان؟

بنازم به این خانم یامامورا.
بنازم به امام خمینی که چنین مادرانی را به ایران دلبسته کرده. به همان خمینی که گفت: «ایران موجودی است الهی که بر بال فرشته ها نشسته است.»
فرشته های ایران همین‌ها هستند.

فرشته‌های ایران؛ آن مادران ارمنی هستند که نگفتند "به ما چه" و تنها پسرشان را برای خوزستان و خلیج فارس دادند. آن مادرانی هستند که دو تا و سه تا و چهارتا پسرانشان را دادند و آخ نگفتند.

آقای فوتبالیست حرفه‌ای!
کاپیتان تیم ملی من باید غیرت داشته باشد. باید مثل "سعید طوقایی" باشد؛ پهلوان کوچولوی ایران.
قهرمان ورزش‌های باستانی ایران که در 7 سالگی عکسش زینت بخش تمام قهوه خانه‌ها و زورخانه بود، اما یک بار که دیدن امام رفت، جبهه‌ای شد و اندکی بعد شهید شد، در حالی که 15 سال هم نداشت.
مثل آن قهرمان تکواندو که شهید شد اما شوربختانه اسمش را نمی‌دانم چون نام نکونام‌ها برای رسانه‌ها نیکوتر است!!!

اما مرده شور فوتبالی را ببرد که کاپیتان‌هایش اینها هستند و بازنشسته‌هایش سیتیزن شیپ آمریکا.

نامردم اگر هر بار که دیدم پایت به توپ خورد به ازای هر فاتحه‌ای که برای پسر این مادر ژاپنی خواندم؛ به صاحب این فوتبال و نمک‌نشناس‌هایش لعنت نکنم.

راستی! حیف "وارطان آراکلیان" که بهمن 57 جلوی ساختمان رادیو و تلویزیون تیر خورد و شهید شد تا تلویزیون جمهوری اسلامی، تو و امثال تو را نشان بدهد.

حیف از وارطان که تنها پسر مادری ارمنی بود


::
:: مرتبط با: شهدا شرمنده ایم , مذهبی , دفاع مقدس ,
:: برچسب‌ها: فوتبال , تیم ملی , کاپیتان , جواد نکونام , خلیج فارس , خلیج عربی , امام خمینی(ره) ,
نویسنده : مجنون
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1392