تبلیغات
شهدا شرمنده ایم - خسته شده ایم از نگاه دزدیدن و شمارش سنـگ فرش های خیابان!!!
 
 


<-BlogDescription->

خسته شده ایم از نگاه دزدیدن و شمارش سنـگ فرش های خیابان!!!

هر کجا که پا می‌گــذاری، صدای گوش خــراش فریادها تمام نمی‌شود 

من ! من هم هستــم !

نــگاه کنیــد !

به من !

من !

منـی که از حنجــره‌ی لباس‌های غریب و گیسوان آشفتــه 

و چهره‌های بــزک کرده فریاد می‌زنــد برای دیده شدن

به هر کجا پنــاه می برم دنبالم می آینــد . . 

گوش‌هایم تیــر می‌کشنــد ! 

دیگر نمی‌خواهم بشنــوم 

دست‌هایم را روی چشم ها و گوشهایم مـی گذارم و می‌دوم 

به طرف دور دست ترین نقطه تا از این "من" ها رها شوم ! 

خسته شده ایم از نگاه دزدیدن و شمارش سنـگ فرش های خیابان!

خواهرم (!)

شما خسته نشدی ازجلوه نمایی تن در بازار اسیران هوی و هوس ؟ 


دل نوشت: آره مشکل از ماست، ما باید چشممونو درویش کنیم، ما باید سرمونو پایین بندازیم، دیگران هیچ مشکلی ندارن هر جوری میخوان میتونن بیان بیرون ما باید چشامونو ببندیم ...


::
:: مرتبط با: شهدا شرمنده ایم ,
نویسنده : مجنون
تاریخ : دوشنبه 21 مرداد 1392